Yediyıl Savaşları

Avrupa’nın büyük güçlerinin dahil olduğu savaş. Prusya ve İngiltere ile Avusturya, Fransa, Rusya ve Alman devletleri arasında gerçekleşen savaş (1756-1763).

Avusturya Prusya’dan Silezya’yı geri almak istiyor, İngiltere de Amerika ve Hindistan’daki sömürgelerini genişletmenin yollarını arıyordu. İngiltere Prusya ile anlaştı. Buna karşılık iki eski düşman olan Avusturya ve Fransa da aralarında bir birlik kurdular. Rusya ve Alman devletleri bu cepheleşmede Avusturya’dan yana oldular.

Savaş Avrupa’da, denizlerde ve sömürgelerde olmak üzere yedi yıl sürdü. Prusya, kral II. Friedrich’in üstün yönetimi ve İngiltere’nin para yardımı sayesinde düşmanlarına karşı hiç yenilmedi. Amerika ve Asya’daki sömürge savaşlarında İngilizler, Fransızları başarısızlığa uğrattılar. Zor duruma düşen Fransızlar ve Avusturyalılar antlaşma yapmak zorunda kaldılar. Paris ve Hubertsburg Antlaşmaları’yla 1763’te savaşa son verildi.

Fransa, Paris Antlaşması ile Amerika ve Hindistan’daki sömürgelerini İngiltere’ye bıraktı. Hubertsburg Antlaşması ile de Avrupa’da savaştan önceki durumda bir değişiklik yapılmadı. Silezya kesin olarak Prusya’da kaldı ve Prusya büyük devletler arasına katıldı. Kuzey Almanya devletleri Prusya’ya, Güney Almanya devletleri Avusturya’ya bağlandı.