Uyku Apnesi Nedir? Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi Nelerdir?

Uyku Apnesi Nedir?

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun azalması veya duraklaması ile karakterize bir hastalıktır. Yetişkinlerde yaygındır, çocuklarda da gittikçe daha yaygın hale gelmektedir. Her ne kadar bir kişinin yaşadığı tıbbi öyküsüne dayanarak uyku apnesinden rahatlıkla şüphelenilip tanısı konsa da, tanıyı doğrulamak için kullanılabilecek birkaç test vardır. Uyku apnesinin tedavisi, cerrahi veya cerrahi dışı olabilir.

Apne, solunumun durduğu veya belirgin şekilde azaldığı bir süreçtir. Basitleştirilmiş terimlerle, bir kişi 10 saniye veya daha fazla süreyle nefes almayı bıraktığında apne ortaya çıkar. Bir kişi 10 saniye veya daha uzun süren bir süre boyunca tamamen nefes almayı bıraktığında veya normal bir nefesin % 10’undan daha azını alırsa, bu bir apnedir. Apnenin diğer bir tanımı da, kandaki oksijende en az %4’lük bir düşüş olması durumudur.Bu, solunum durduğunda oksijenin kana transferindeki azalmanın doğrudan bir sonucudur.

Apneler genellikle uyku sırasında ortaya çıkar. Bir apne ortaya çıktığında, yetersiz solunum ve kandaki zayıf oksijen seviyeleri nedeniyle uyku genellikle bozulur. Bazen bu durum kişiyi uykudan uyandırır bazen de derin bir uykudan yüzeysel bir uykuya geçmesine neden olur. Apneler genellikle uyku sırasında (tercihen uykunun tüm aşamalarında) 2 saatlik bir süre boyunca ölçülür. Apnenin ciddiyetinin tahmini, apnelerin sayısının uyku saatlerine bölünmesi ile hesaplanır. Bu apne endeksi ne kadar büyük olursa apne o kadar şiddetli olur.

Hipopne, bir apne kadar şiddetli olmayan solunumdaki azalmadır. Hipopneler genellikle uyku sırasında ortaya çıkar ve normal nefeste, % 30’dan daha fazla kayıp olarak tanımlanır. Apneler gibi hipopneler de kandaki oksijende % 3-4 veya daha fazla bir düşüşe neden olur. Hipopne indeksi (HI), hipopne sayısının uyku saati sayısına bölünmesiyle hesaplanabilir.

Apne-hipopne indeksi (AHİ), apneleri ve hipopneleri birleştiren bir şiddet indeksidir. Bunları birleştirmek, uyku bozuklukları ve desatürasyonlar (kanda düşük oksijen seviyesi) dahil olmak üzere genel bir uyku apnesinin şiddetini verir.

Uyku apnesinın tanısı, bir hastada en az 15 apne-hipopne indeksi olduğunda konulur.

Yüksek tansiyon, felç, gündüz fazla uyuma, konjestif kalp yetmezliği, uykusuzluk ve duygudurum bozuklukları uyku apnesinin nedenlerii olabilir.

Uyku Apnesi Türleri

1 – Santral uyku apnesi

2 – Obstrüktif uyku apnesi

3 – Karma uyku apnesi (hem merkezi uyku apnesi hem de obstrüktif uyku apnesi)

Uyku sırasında, beyin nefes alma kaslarına çalışmalarını emreder.

Santral uyku apnesi, beyin nefes almak için kaslara sinyal göndermediğinde ve nefes almak için kaslarda bir çaba olmadığında meydana gelir.

Santral uyku apnesi nedenleri genellikle, bebeklerdeki fizyolojik durumlar, kalp hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, doğumsal bazı hastalıklar, bazı ilaçlar ve yüksek irtifalar olarak sayılabilir.

Obstrüktif uyku apnesi, beynin sinyalleri kaslara gönderdiği ve kasların nefes almak için çaba gösterdiği halde solunum yolu tıkalı olduğundan ve yeterli hava akışı sağlanamadığından, düzgün nefes alamama sonucunda oluşur.

Obstrüktif uyku apnesinin 4 aşaması vardır:

1 – İlk olarak hava yolu çöker ve tıkanır.

2 – Daha sonra nefes almak için çaba sarf edilir ancak başarısız olunur.

3 – Başarısız solunum sonucu kandaki oksijen seviyesi düşer.

4 – Son olarak, beyne ulaşan oksijen miktarı azaldığında, beyin vücuda uyanması ve nefes alması için sinyal verir.

İlk önce, “normal bir nefes” tanımlamak gerekir. Normal bir hava nefesi nazal geçitlerden, yumuşak damak ve uvulanın (yumuşak damak kısmının) arkasından, sonra dil tabanından geçerek boğaz kaslarından ve vokal kordlar arasından akciğerlere geçer. Bu seviyelerin herhangi birindeki hava akımının engellenmesi apneye yol açabilir.

Obstrüktif Uyku Apnesi Belirtileri

İlk belirti, bekleneceği gibi apnenin uykuyu bozmasıdır. Uykusu kesilmiş hastalar gün içinde de konsantre olamaz, düşünemez veya hatırlayamaz. Bunun iş yerinde ve araç sürerken daha fazla kazaya neden olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, obstrüktif uyku apnesi olan kişilerin genel nüfustan üç kat daha fazla trafik kazası riski vardır.

Gece vakti uyku apnesi belirtileri şunlardır:

1 – Horlama (genellikle yüksek sesle ve başkalarını rahatsız edici)

2 – Boğulma hissi

3 – Uykusuzluk

4 – Huzursuz uyku

Uyku apnesi ayrıca, gece uykusunun yetersiz olmasının bir sonucu olarak, önemli bazı gündüz vakti belirtilerine de neden olabilir:

1 – Yorgun hissetmek

2 – Baş ağrısı

3 – Sinirlilik

4 – Zayıf hafıza ve dağınık dikkat

5 – Depresyon ve anksiyete gibi ruh hali ve kişilik değişiklikleri

6 – Cinsel işlev bozukluğu

Uyku Apnesi Komplikasyonları

Obstrüktif uyku apnesi, diğer tıbbi durumların gelişimi için bir risk faktörü olabilir. Yüksek tansiyon (hipertansiyon), kalp yetmezliği, kalp ritmi bozuklukları, aterosklerotik kalp hastalığı, pulmoner hipertansiyon, insülin direnci gibi hastalıklar tedavi edilmeyen obstrüktif uyku apnesinin bilinen komplikasyonlarından bazılarıdır.

Bilişsel bozukluk (hafıza problemleri), depresyon, anksiyete ve gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) da tedavi edilmemiş uyku apnesinin olası komplikasyonları arasındadır.

Yüksek Tansiyon

Uyku apnesi yüksek tansiyon ve kalp problemlerine neden olabilir veya hastalıkları daha da kötüleştirebilir. Gece boyunca sık sık nefes almanın bırakılması (her 1 ila 4 dakikada bir) kalpte strese neden olur. Kandaki oksijen satürasyonu azaldıkça ve apne devam ettikçe, sempatik sinir sistemi (vücudun “savaş veya uçuş” yanıtından sorumlu olan) aktive edilir. Bu kavga ya da uçuş tepkisi, kan damarlarını daraltır (sıkılaştırır) ve kalbe daha fazla çalışması için sinir sinyalleri gönderir.

Damarlar sıkıştığında beyne ve kaslara daha fazla kan gönderilir. Bununla birlikte, bu durum, kalbin daha fazla kan pompalamak için daha fazla çalışmasını gerektirir ve böylece kan basıncı artar. Uyku normalde kalbin daha az işi olduğu ve “dinlenebileceği” zamanken, bu sefer daha çok yorulduğu bir ana dönüşür.

Kalp Komplikasyonları

Obstrüktif uyku apnesi ile konjestif kalp yetmezliği riski % 140, felç riski % 60 artar.

Obstrüktif uyku apnesi, atriyal fibrilasyonun tedavisini zorlaştırabilir. Atriyal fibrilasyon, kalbin üst kısmının (atriyum) alt kısım (ventrikül) ile koordinasyonunun bozulmasıyla anormal bir kalp ritmi oluşmasıdır.

Obstrüktif Uyku Apnesi Tedavisi

Obstrüktif uyku apnesinin tedavisinde birçok cerrahi seçenek vardır. Seçilen ameliyat tipi, bireyin spesifik anatomisine ve uyku apnesinin ciddiyetine bağlıdır.

İnsanlar genellikle ameliyatı tercih eder, çünkü tek bir tedaviyle iyileşme neredeyse kesin olarak sağlanır. Ancak cerrahi de “mucize tedavi” değildir. Çoğu ameliyat güvenlidir ancak her ameliyat, ne kadar küçük olursa olsun, risk taşır. Bazı ameliyatlar sonrası 2-3 hafta kadar ağrı hissedilebilir.

Potansiyel olarak cerrahi risklerin bazıları şunlardır:

1 – Kanama

2 – Enfeksiyon

3 – Yara dokusu

4 – Ağrı

5 – İş kaybı

6 – Ses değişikliği

7 – Yutma problemleri

8 – Uyku apnesinin iyileşmemesi

9 – Anestezi riskleri (alerjik reaksiyon, inme, kalp krizi ve ölüm dahil)

Uyku apnesinin herhangi bir cerrahi tedavisi anatomik problemli bölgelere yönelik olmalıdır. Hava akımını tehlikeye atan ve apneye neden olan bir veya birkaç alan olabilir. Cerrahi tedaviler burun, damak, dil, çene, boyun, obezite veya bu alanların birçoğunu aynı anda ele alabilir. Her bir ameliyatın başarı oranı, belirli bir hava yolu çökmesinin veya tıkanmasının önlenip önlenmeyeceği ile belirlenir. Bu nedenle, ideal cerrahi her hasta için özelleştirilmiştir ve her hastanın kendine özgü problemine bağlıdır.

Uyku apnesi için bazı cerrahi seçenekler şunlardır:

1 – Nazal hava yolu ameliyatı

2 – Palatal ve farengeal cerrahi (uvulopalatopharyngoplasty)

3 – Üst solunum yolu stimülasyon tedavisi

4 – Dili yeniden konumlandırma veya genioglossus ilerlemesi

5 – Hyoid süspansiyonu

6 – Palatal (damak) implantları

7 – Trakeostomi

8 – Bariatrik cerrahi

Pek çok insanda, uyku apnesine neden olan birkaç tıkanıklık birlikte bulunur. Bu nedenle, bu cerrahi teknikler sıklıkla birlikte uygulanır.


Kaynakça

Sağlık Dünyam