Roma’daki Üç İmparator Dönemi Krizi

MS 68’deki Üç İmparator (Galba, Otho ve Vitellius)

Roma imparatoru Neron’un ölümünün ardından ülke ve yönetimde kriz yaşanıyor. İmparator Neron’un ölümü ile gelen bu sorunlu süreç, 68-69 yıllarını kapsıyor ve 2 sene boyunca iç savaş dönemi yaşanıyor. Bu süreçte, sırasıyla üç imparator yönetime geliyor. Fakat bu 3 imparatorun hiçbirinde süreklilik sağlanmıyor.

İmparator Neron, 68 yılında 9 Haziran günü intihar ediyor. Fakat problem sadece Neron’un intiharı değil. Neron’un yönetimine karşı olan ciddi bir muhalefet var. Uygulamış olduğu siyasetten memnun olmayan insan kitlesi çok fazla. Bu muhalefetin sürmesi ile kriz dönemi yaşanıyor. Bütün bu sürecin sonunda ülkede kuraklık ve kıtlık baş gösteriyor. Ve bu sıkıntılı kriz dönemi imparator Vespasian’a kadar devam ediyor.

Yaşanan kriz döneminde sırasıyla yönetime; Galba, Otho ve Vitellius başa geçiyor. Bunlar asker kökenli imparatorlar. Kısa süren imparatorluk serüvenlerine dair de çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Elimizde var olan bilgiler de antik yazar Suetonius’un anlattıkları, bir de yegane görsel veriler olan nümizmatik  tasvirlerdir. Bu bilgilerden yola çıkarak biraz fikir sahibi oluyoruz.

Galba


Otho

Roma'daki Üç İmparator Dönemi Krizi

Otho 32 yılında doğuyor, 69 yılındayken imparator oluyor. Otho’nun Claudius ailesi ve Neronla ilişkisi iyiydi. Bu durum onun sonunu getiriyor ve intihar ederek yaşamına son veriyor.


Vitellius

Roma'daki Üç İmparator Dönemi Krizi

En son imparator olan Vitellius 15 yılında doğuyor. 69 yılında, 54 yaşındayken imparator oluyor. Vitellius’un da Julio Claudiuslar ile bağı iyi. Bir dönem Afrika konsüllüğü yapmış. Yönetimi sırasında Neron’un evini bitirmeye çalışıyor, onun için bütçeden paralar ayırıyor fakat bu çabasının arkası gelmiyor. Durdurulamayan iştah sahibi olduğu söylenen Vitellius intihar ederek hayatını sonlandırıyor.

Ve üç imparatorlar dönemi olarak bilinen kriz süreci, İmparator Vespasian ile sonlanıyor. Vespasian hem askeri hem de politik dehasıyla Roma’nın sevdiği imparatorlardan birisi. Flaviuslar dönemini başlatması açısından da İmparator Vespasian önemlidir.

Gelecek yazımızda İmparator Vespasian’ın başarılı yönetiminden bahsedeceğim….

Saygı ve hürmetle…