İskitler

0
İskitler, M.Ö.VII yüzyılda Orta Asya'dan göç ettikten sonra Avrupa ile Asya'nın batı kesiminde, Tuna ile Volga ırmakları arasındaki bölgede yaşamış Türk kavmidir. Yunan kaynaklarında...

Tuğrul Bey

0
Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu, Türk hükümdar.Hayatının ilk dönemlerine ilişkin bilgiler yetersizdir. Mevcut kaynaklar değerlendirildiğinde 995 yılında Cend'de dünyaya geldiği düşünülmektedir. Selçuk Bey'in torunudur. Babası...

Alaeddin Keykubat

0
Anadolu Selçuklu Devleti'nin onuncu ve en kudretli hükümdarı. Doğumuna ve annesine ilişkin kaynaklarda herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak dönemin kaynakları dikkate alındığında Alaeddin Keykubad’ın 1190'da...

Avarlar

0
Kökeni Orta Asya'ya dayanan bir halk. Türk Halkı. Avarlar Asya'da 3-6. yüzyıllar arasında, Doğu Avrupa'da ise 6-9. yüzyıllar arasında devlet kurdular. Onlara Avar adını...

Tanrının Kırbacı: Atilla

0
Büyük Türk-Hun İmparatoru. Hun Devleti'nin kurucularından Muncuk'un oğlu olan Atilla 395 dolaylarında Tuna nehrinin kuzey kesiminde doğdu. O dönemde Hun İmparatorluğunun başında amcaları Uptaros ve...