Küçük Kaynarca Antlaşması

0
Genel Bilgi21 Temmuz 1774'te Osmanlı devletiyle Rusya arasında yapılmıştır. I. Abdülhamit döneminde imzalanan antlaşma Osmanlıca, İtalyanca ve Rusça olmak üzere üç dilde yazılmıştı. Antlaşmanın...

Abdülaziz

0
Otuz ikinci Osmanlı padişahı (1830-1876).II. Mahmut'un oğludur. Annesi Pertevniyal sultandır. Babası öldüğü zaman on yaşında idi. Şehzadeliğinde rahat bir yaşam sürdü ve devlet işlerinden...

V. Murad

0
Genel Bakış V. Murad, 21 Eylül 1840 tarihinde Sultan Abdülmecit’in ve Megrelli Şevkefza Kadın Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren dönemin ileri...

Acemi Ocağı

0
Genel Bakış Osmanlı Ordusu'nun asker ihtiyacını karşılamak amacıyla, Kapıkulu Ocakları'na ve Yeniçeri Ocağı'na asker yetiştirmek üzere 1362 yılında, Birinci Murat zamanında kurulmuş teşkilat. Osmanlı Devleti...

Ahilik

0
Ahilik Kavramı"Ahi" kelimesinin kökeni hakkında ileri sürülen iki görüş bulunmaktadır. Genel olarak Arapça “kardeşim” manasına gelen “ahi” kelimesine dayandığı söylense de eski Türkçe’de “cömert”...