Mürcie Mezhebi Hakkında Bilgi

0
Nedir? Mürcie "irca" kelimesinden gelmektedir. İrca kelimesi sözlükte "sonraya bırakma, erteleme veya geciktirme" manalarına gelmektedir. Ayrıca "ümit verme” manasındaki “reca” sözcüğünden türediğine dair görüşler de...

Buhari

0
Hadis bilgini (D. 21 Temmuz 810, Buhara / Özbekistan - Ö. 31 Ağustos 869, Semerkant). Tam adı Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail bin İbrahim...

Ebu Hanife (İmam-ı Azam)

0
Fıkıh bilgini, Hanefi Mezhebi’nin kurucusu (D. 699, Küfe - Ö. 767, Bağdat). Asıl adı el- Numan b. Sa­bit b. El-Numan Zuta’dır. "Ebu Hanife" künyesi,...

Maturidi

1
Asıl adı Ebu Mansur Muhammed b. Muhamed b. Mansur'dur. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak onun 994 yılında Semerkand'da öldüğü hemen hemen kesindir. Semerkand...

Mevlana ve Mevlevilik

1
Mevlana Kimdir?Mevlana Celaleddin-i Rumi, Horasan’ın 30 Eylül 1207 tarihinde Belh şehrinde dünyaya geldi. Babası, ilk tasavvuf eğitimini kendisinden aldığı “sultan’l-ulema” lakabıyla tanınan Bahauddin Veled’dir....