Animizm

0
Animizm, canlı ve cansız her şeyin bir ruha veya öze sahip olduğu fikridir. Elde edilen bilgiler, insanlığın başlangıç çağlarında animizm belirtilerine yer yer rastlanabileceğini...

Martin Luther

0
Alman reformist, ilahiyatçı ve Protestanlık mezhebinin kurucusu (1483-1546).10 Kasım 1483’te Almanya’nın Eisleben kasabasında doğdu. Orta halli köylü ve işçi olan bir ailenin çocuğuydu. Babası...

Ehl-i Sünnet ile Diğer Mezhepler Arasındaki Farklılıklar

0
Sıfatlar ve Rü'yetullah Mutezileye göre Allah'a sıfat isnat edilmesi halinde, Allah'ın birliğine aykırı olan bir durum ortaya çıkmaktadır. Halbuki Ehl-i Sünnete göre Allah'ın zatı ile kaim ezeli...

Müşebbihe

0
Batıl itikadi mezheplerden biridir. Müşebbihe kelimesi, "teşbih" yani "benzetme" kelimesinden türetilmiş, "benzetenler" manasına gelir. Allah'ı insanlara benzetmelerinden dolayı bu şekilde adlandırılmışlardır. Kur'an-ı Kerimde bulunan...

Cebriye Mezhebi ile İlgili Bilgiler

0
İtikadi olarak batıl mezhepler arasında gösterilen Cebriye, kader konusunda ortaya atılmış aşırı görüşü temsil eden fırkadır. Konunun ilk defa Cehm b. Safvan (ö.745) tarafından...