Hristiyan Mezhepleri

0
Hristiyanlar arasında inanç, ayinler vb. konulardaki ihtilaflar ilk asırlardan itibaren başladı. Kadıköy Konsili ile bu ihtilaflar ciddi boyutlara ulaştı. Daha sonra XI. Yüzyılda doğu-batı...

Hristiyanlıkta Kilise ve İbadetler

0
KiliseGenel BakışBirlik, topluluk, cemaat vb. anlamlarına gelen; "eklisya" kelimesinden türeyen kilise, bir terim olarak, Hz. İsa'nın getirdiği inanç sistemini benimseyenlerin dini törenleri, yaptıkları tapınak...

Hristiyanlığın Kutsal Kitapları

0
Kitab-ı Mukaddes Nedir?Hristiyanlıkta kutsal kitap 'Bible' (Kitab-ı Mukaddes) diye adlandırmaktadır. O, Eski Ahit adı altında Yahudilerin kutsal yazıları ve YeniAhit adı altında Hristiyan yazıları...

Teslis İnancı (Ekanim-i Selase)

0
Teslis Nedir?Hristiyanlar; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adı altında "üç kişilikte tek bir Tanrı"nın varlığını tasdik ederler. Hıristiyan inancına göre Baba,kâinatı yaratmıştır; Tanrı'nın inkarnasyonu...

Hristiyanlık ve Hristiyanlığın Tarihçesi

0
Genel BilgiGünümüzde dünyanın her tarafında mensupları bulunan ve dünya nüfusunun 1/4 'ünün dini olan Hristiyanlık, Filistin bölgesinde doğmuştur. Bu evrensel dinin iki milyar civarında...