Sure Nedir?

Sözlükte “yüksek rütbe, mevki, şeref, binanın kısım ve katları” anlamına gelen sure (çoğulu süver), tefsir ilminde ise başı ve sonu belli, farklı sayıda ayetler içeren Kur’an’ın bölümlerine denir.

Kur’an’da 114 sure vardır. En uzun suresi 286 ayeti bulunan Bakara, en kısa suresi de 3 ayeti olan Kevser suresidir. Surelerin bu günkü tertibinin Hz. Peygamber tarafından yapıldığı (tevkifi) veya sahabenin içtihadı ile veya kısmen Hz. Peygamber tarafından, kısmen de sahabenin içtihadı ile meydana getirildiği şeklinde üç farklı görüş vardır. Her surenin bir ismi vardır. Bu gün dünyada mevcut bütün mushaflarda surelerin tertibi ve isimleri aynıdır.

Kaynakça

Doç. Dr. İsmail KARAGÖZ “Sure”. Dini Kavramlar Sözlüğü. ANKARA: Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, 3. Baskı. 2007