Obezite ve Depresyon İlişkisi

Depresyon ile Obezite Arasında Nasıl Bir Bağ Var?

Obeziteyle depresyon çoğu zaman bir arada görülür. Peki, çoğunlukla depresyon mu obeziteye sebep oluyor, yoksa obezite mi depresyonu doğuruyor?

Depresyon ile Obezitenin Sağlık Harcamalarına Etkisi

Günümüzde hem obezitenin hem de depresyonun önemli ve yaygın sağlık problemleri arasında bulunduğu bilinen bir gerçektir. Yapılan son araştırmalara göre bu hastalıklar her yıl sağlık harcamalarında trilyon dolarlara mal oluyor.

Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar, depresyonun fazla kilolu ve obez bireylerde daha sık görüldüğünü gösteriyor. Fakat doğal olarak, depresyonun oluşmasında daha birçok faktör yer alıyor. Bu sebeple, kesin olarak obezitenin depresyona neden olduğunu söyleyemiyoruz. Obezitenin çok çeşitli hastalıkları da beraberinde getirdiği ve bu hastalıklara maruz kalmanın depresyonu tetikleyebileceği, ihtimaller arasında bulunuyor.

Araştırmalar Ne Diyor?

Bazı araştırmacılar, depresyonun obezite için bir risk faktörü olabileceğini düşünüyor. Bir başka bakış açısı ise depresyon ve obezitenin birbirlerini şiddetlendirdiği yönündedir. Şöyle ki; obezite başlangıçta depresyonun meydana gelme olasılığını arttırıyor ancak depresif belirtiler ortaya çıktığı zaman bireyin egzersiz yapma zorlaşıyor ve bu da kilo artışına sebep oluyor.

Depresyon ile İlgili Olarak Psikolojik Etki Nerede Devreye Giriyor?

Obezite-depresyon ilişkisini çözebilmek için bir dizi genetik yöntemler de içeren çalışmalar yapıldı ve yüksek bir vücut kitle indeksinin (BMI) diğer sağlık sorunlarının varlığı olmadan, artan depresyon riski ile ilişkili olup olmadığı araştırıldı. Beklendiği gibi; yüksek bir vücut kitle indeksi (BMI), yüksek depresyon oranları ile ilişkiliydi ve bu ilişki kadınlarda, erkeklerden daha güçlüydü. Daha sonra çalışmaya, obeziteye eğilimli fakat yan metabolik hastalıkları bulunmayan kişiler üzerinden devam edildi. Böylelikle baştan beri gözardı edilen psikolojik etki araştırılacaktı. Araştırmacılar, yaptıkları analizlerde; sosyoekonomik durum, alkol tüketimi, sigara kullanımı ve fiziksel aktivite de dahil olmak üzere sonuçları etkileyebilecek bir dizi değişken oluşturdular.

Araştırma sonuçları açıklandı ve sonuç gerçekten ilgi çekiciydi;

“Obez olmanın psikolojik etkisi, depresyona neden olabilir.”


Diyetisyen Dilek ÖZDEMİR’in yazıları için tıklayınız.


İlgili yazıları okumak için linke tıklayınız…