Marco Polo

Venedikli gergin ve kaşif (1254-1320).

1254’te İtalya’nın Venedik’de doğdu. Zengin bir tacirin oğluydu ancak daha çok dedesi ile birlikte yaşadı. Babasıyla amcası, Çin’e yapacakları ikinci gezide onu da yanlarına aldılar. 1271’de yola çıktılar, İran’ı ve iç Asya’yı geçerek üç yıl sonra Çin’e vardılar. Hanbalık’ta (Pekin) Kubilay Hanın yanına çıktılar (1273).

Marco Polo, büyük hanın hizmetine girdi. Zeki ve yetenekli olan Polo, burada Moğolca öğrendi. Çeşitli görevlerle ülkenin birçok yerini gezip dolaştı. Gördüğü yerler hakkında notlar aldı; işittiği öyküleri yazdı.

Babası, amcası ve kendisii, on yedi yıl Kubilay Hanın sarayında misafir kaldılar, onun hizmetinde bulundular ve zengin oldular. 1292’de denizyoluyla ülkelerine dönmek üzere Çin’den ayrıldılar. Singapur ve Malaka boğazlarından, Seylan’ın güneyinden geçerek Hürmüz’e ulaştılar. Oradan karayoluyla Trabzon’a geldiler. Burada gemiye bindiler; İstanbul’dan geçerek Venedik’e ulaştılar (1295).

Marco Polo, donanmada bir deniz subayı olarak görev aldı. Cenevizlerle yapılan savaşta tutsak düştü. Tutuklu kaldığı süre içinde gördüğü yerleri anlatan ünlü eserini yazdı. Bu eser, Avrupa’da büyük ilgi uyandırdı. Coğrafi keşiflerin yapılmasında etkili oldu. Barutu, pusulayı, matbaayı, Avrupalılara onun tanıttığı kabul edilmektedir.