Kümbet

Konik veya piramit çatılı; yuvarlak veya köşeli gövdeye sahip mezar kulesidir. Bunlar, ön Asya’da ve Türkistan’da yaşayan Türklere ait çadır sanatının mimarlığa geçmiş örnekleridir. Kümbetlere, Doğu Türkistan’dan Batı Anadolu’ya kadar Türklerin bulundukları her yerde rastlanır.

Kümbet Ne Demek
Kümbet

Hükümdarlar, beyler ve önemli kişiler için tuğla veya taştan yapılmış olan bu kümbetler, genel olarak iki katlıdır. Merdivenle inilen alt kat, mezar bölümüdür. Üst kat ise, mescittir. Burada sembolik olarak bir sanduka da bulunabilir. Büyük Selçuklulardan kalan kümbetlerin önemlileri İran’dadır. Meşhed’de Radkan ve Horasanca Kişmar kümbetleri dış görünüşlerine eski Türk çadır sanatını yansıtır.

Kümbet Hakkında Bilgi

Anadolu’daki kümbetler, genellikte taştandır ve çokgen gövdelidir. Ayrıca silindir gövdeli kümbetler de vardır. Kare planlı kümbetler, XIII. yüzyıldan sonra yapılmaya başlandı. Anadolu’daki kümbetler de iki katlıdır. Erzurum, Ahlat, Kayseri, Sivas, Niğde, Tokat ve Konya’da bulunan kümbetlerin özelliği, dışta görülen taş süsleridir. Anadolu Selçuklularından kalan kümbetlerden en önemlileri arasında Kırşehir’de Melikgazi, Erzurum’da Emir Saltuk, Ahlat’ta Emir Bayındır, Niğde’de Hüdavend Hatun, Kayseri’de Döner Kümbet ve Sırçalı kümbet bulunmaktadır.