Kiramen Kâtibin Ne Demek?

Değerli, dürüst, görevini kusursuz yapan yazıcılar anlamına gelen kiramen kâtibin tabiri, insanların hayır ve şer, iyi ve kötü bütün yaptıklarını amel defterlerine kaydedip korumakla görevli meleklerin unvanıdır. Bunlara hafaza melekleri de denir. Kiramen kâtibin tabiri, Kur’an’da bir ayette geçmiştir:

“Üzerinizde yaptıklarınızı koruyucu melekler vardır. Onlar şerefli, değerli kâtiplerdir. Her yaptığınızı bilirler.” (İnfitar, 82/10-12)

Kiramen kâtibin meleklerinin görevi hususuna Kur’an’da bir ayet değinilmiştir.

“İnsanın sağında ve solunda oturan iki alıcı melek, onun sözlerini ve yaptıklarını kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek bulunmasın (Kâf, 50/17-18)

Bu yazıcı meleklerin insanın söz ve amellerini kaydedip zapt ettikleri deftere, amel defteri/kitap denir. Bu kitap kıyamet gününde, insanlara ön veya arkalarından (İnşikâk, 84/10), sağ veya sol ellerine (Hakka, 69/19-25) verilir. “Oku kitabını'” (İsrâ, 17/14) denir, insan bu kitapta her şeyi hazır bulur (Kehf,18/49).

Kaynakça

İsmail Karagöz “Kiramen Kâtibin”. Dini Kavramlar Sözlüğü. ANKARA: Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, 3. Baskı. 2007