Hastalık Hastalığı (Hipokondriyazis), Belirtileri ve Tedavisi

Hastalık Hastalığı Nedir?

Hipokondriyazis; “hastalık hastalığı” olarak da bilinen, kişinin vücut belirtilerini yanlış yorumlamasına bağlı olarak ciddi bir hastalığı olduğu ya da olacağı korkusunu yaşamasıdır. Tıbbi değerlendirme, fiziksel muayene yapılmasına ve güvence verilmesine rağmen bu düşüncelerin devam etmesi ile karakterize bir bozukluktur.

Ruhsal hastalıkların tanı kitabı olan DSM-V’te hipokondriyazis, somatoform bozukluklar içerisinde sınıflandırılmıştır. Bu bozukluklar temelde zihin-vücut ilişkisini içerir.

Bu kişilerde herhangi bir hastalık olmamasına rağmen bir hastalığı varmış ya da olacakmış gibi yakınmalar gözlenir.

Sürekli hasta olma düşüncesiyle meşgul olurlar. Vücutlarında normal, sıradan belirtileri farklı yorumlayıp kendi içlerinde paniğe kapılırlar. Bu belirtiler hakkında sürekli araştırma yaparlar.

İnternette tıbbi bilgi paylaşan site ve çeşitli forum sayfalarından kötü olanları çeker ve kendilerine teşhis koyarlar.

Bu kişiler bir uzmana gitmekle yetinmeyip bir çok hastane ve uzman değiştirirler. Bazen uzmanların bilgisini yetersiz bulup hastalıklarını bulamadığını düşünebilirler.

Bu Tip Hastalarda Görülen Davranışlar

  • Kişinin ciddi bir hastalığı olduğu ya da olacağı düşüncesi hakimdir.
  • Yeterli tıbbi inceleme olsa da bu onları rahatlatmaz. Uzmanın bilgisine tam olarak güvenemezler.
  • Sürekli olarak internet sitelerinde vücutlarında oluşan sıradan belirtileri araştırırlar.
  • Fiziksel belirtileri zihinlerinde abartılı bir şekilde kurgularlar.
  • Çoğunlukla hastalar, yaşadıkları sıkıntıların ayrıntılarını diğer kişilere anlatmak isterler.
  • Sürekli olarak bir ağrı ya da bozukluk olup olmadığını anlamak için kendilerini dinlerler.
  • Sıklıkla nabızlarını kontrol ederler.
  • Bu kişiler baş ağrısında bile beyinlerinde tümör olduğunu düşünebilirler.
  • Gittikleri uzman onları kısa bir süre rahatlatsa bile yine araştırmalara ve doktor değiştirmeye devam ederler.

Tedavisi

Öncelikle bu tip belirtiler sıklıkla görülüyorsa ve fiziksel muayenede bir problem yok ise bir psikiyatri uzmanına başvurulmalıdır. Psikiyatrist tarafından gerekli fiziksel tetkikler ve ruhsal durum muayenesi yapılır. Bunun ardından uygun psikoterapi ve gerekli durumlarda ilaç desteği ile bu hastalığın tedavisi mümkündür.

Hastaya eğer psikiyatrik bir ilaç verilecekse neden verildiği, ne işe yarayacağı ve yan etkileri anlatılmalıdır.