Esaret ve Ölümün Diğer Adı: Eroin

Eroin Nedir?

Eroin, bazmorfinin çeşitli kimyasal işlem ve süreçlerden geçmesi sonucu elde edilir. Kapsül ya da tablet haline getirilen eroin genellikle saf değildir. Beyazdan koyu kahverengiye kadar çeşitli tonlarda bulunabilir. Bu değişiklikler eroinin üretim safhasında meydana gelen kirliliklerden ve içine karıştırılan diğer maddelerden kaynaklıdır. Morfinden 4-10 kat daha güçlüdür. Ağızda solunum yoluyla veya deriye enjekte edilerek alınabilen eroinin en yaygın kullanım şekli deri altına enjekte etmektir.

Sigara yasal ve çok kullanılan bir madde olduğu için eroin genellikle ilk tuzak olarak insanlara bu yöntemle sunulur. Bu yüzden tek dal sigara satan yerlerden veya başkalarından sigara alınmamalıdır. Zira, eroin tek kullanımda dahi fiziki bağımlılık yapma potansiyeline sahip bir uyuşturucu türüdür. Eroine alışan ve kriz devresine giren bir eroinmanın eroin kullanması yalnız kriz etkisinden kurtulmak ve bir nebze rahat edebilmek içindir. Kriz anında vücuttaki ağrı tüm kemiklerin kırılmasıyla oluşan ağrıya eşdeğer bir ağrıdır. Dolayısıyla bir eroinmanın tek başına bağımlılıktan kurtulma şansı çok düşüktür.

Kişinin eroine olan bağı, onda ruhî, fizikî ve ahlakî anlamda çöküşe sebebiyet verecektir. Kullanıcı, eroin temin etmek için her yola başvurabilir. Çünkü, her defasında kullandığı dozu arttırma durumu daha fazla zarar ve daha çok para demektir. Dolayısıyla suç işlemek kaçınılmaz olmakta ve ölüm muhtemel sonuç haline gelebilmektedir.. Eroin kullanan bir kişide morfinde olduğu gibi terleme olur, çarpıntı başlar, vücudu kırılır; dizinde, belinde ve başında şiddetli ağrılar başlar, iştahı kapanır, çalışma gücünü kaybeder, büyük bir üzüntü ve keder duyguları içerisinde yatağa düşer. Kullanıcıların vücut renkleri uçuk, ağızları kuru, nefesleri kesiktir. Dalgın bir haldedirler, dünya ile alakaları kalmamıştır, gözlerindeki canlılık alametleri kaybolmuştur. Yaşayan bir ölüden farksızdırlar ve bu halden kurtulabilmek için yeniden eroin kullanmak mecburiyeti duyarlar.

Belirtileri ve Etkileri

 • Göz bebeklerinin genişlemesi,
 • Göz renklerinin sarılaşması,
 • Ter ve idrarın azalması (Kullanımın ilk evresinde aşırı terlemeden kaynaklı su kaybı yaşanır.),
 • Baygınlık olması,
 • Burun morlaşması,
 • Koku alma duyusunun zayıflaması,
 • Cinselliğin bitmesi,
 • Hafıza kaybı ve şuurda zayıflama görülmesi,
 • Dikkat zayıflaması,
 • Ahlaki çöküntü,
 • Suç işleme (hırsızlık, fuhuş, cinayet vb.),
 • Çevresindekileri alıştırmaya gayret etme.

Sokak İsimleri: Gevher, süprüntü, beyaz cevher, şey, kar, sır, oğlan…