Edirne – Segedin Antlaşması

Osmanlı devletiyle Macarlar arasında yapılmıştır (1444). 

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda güç kazanması ve Avrupa’ya II. Murat zamanında János Hunyadi, Türk akıncılarını bozguna uğrattı. Bir süre sonra, büyük bir Osmanlı ordusuna karşı da başarı kazandı. Bu durum üzerine papanın kışkırtmasıyla Macarlardan, Lehlerden, Ulahlardan ve öteki Avrupa milletleri şövalyelerinden büyük bir Haçlı ordusu meydana getirildi. Osmanlı’nın Balkanlarda olan ilerlemesinden rahatsız olan Papa 4. Eugenius bu durumu engellemek ve Osmanlı’yı Anadolu coğrafyasına geri gönderme amacı güdüyordu. Papanın amacı doğrultusunda da birliklerin meydana getirilme durumu ön plana çıktı.

Macar, Sırp, Eflak ve Bosna kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusunun kumandanlığına ise papalık makamı tarafından Yanos getirildi. 4 farklı beylik ve devletten meydana getirilmiş olan Haçlı ordusu Osmanlı kuvvetlerinin üstüne gönderildi. Karamanoğlu İbrahim Bey de Haçlılarla anlaştı. Osmanlı kuvvetleri, Haçlıları durduramadılar ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Haçlılar, Filibe’ye kadar ilerlediler. Fakat kışın şiddetli geçmesi yüzünden bu kadarla yetinerek geri döndüler. Anadolu’da da durum Osmanlılar için iyi değildi. Karamanoğlu saldırıya geçerek, Osmanlı topraklarını istilâ etmiş ve çok kötülük yapmıştı. Güç durumda kalan II. Murat, Macarlarla barış yapmayı uygun buldu. Sırp despotunun aracılığıyla yapılan barış önerisini Macar kralı kabul etti. Edirne’ye gelen Macar delegeleriyle on yıllık bir anlaşmaya varıldı.

Edirne – Segedin Antlaşmasının Maddeleri

  1. Sırplardan alınan yerler geri verilecek, Sırp prensliği yeniden kurulacak.
  2. Sırp despotu, Osmanlılara vergi verecek.
  3. Eflak, Osmanlılara vergi vermekle birlikte Macarların koruyuculuğunda kalacak.
  4. Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacak.
  5. Tuna nehri sınır sayılacak.
  6. Antlaşma 10 yıl geçerli kalacak.

II. Murat, antlaşmaya uyacağına, Macar elçisi önünde yemin etti. Bu antlaşmanın Macar kralı Vladislas tarafından onaylanması için Macar delegeleriyle birlikte Osmanlı delegeleri Macaristan’a gitti. Segedin’de Macar kralı antlaşmayı imzaladı. Barışı bozmayacağına Türk delegeleri önünde İncil’e el basarak yemin etti.