Dreyfus Davası

Fransız kamuoyunu yıllarca meşgul eden ünlü siyasal olay ve yargılama süreci (1894-1906).

Olay Alfred Dreyfus adlı bir subayın suçsuz yere cezalandırılmasından ortaya çıkmıştır. Dreyfus, Yahudi bir sanayicinin oğluydu. Harp okulunda öğrenim gördü. Yüzbaşı rütbesiyle Genelkurmayda bir göreve atandı. 1894’te Fransa’nın askerlik sırlarını Almanya’ya satmakla suçlandı. Askeri mahkemeye verildi. Delil, Paris’teki alman ateşesine gelen bir muktuptu. Bu mektuptaki yazı, Dreyfus’un yazısına çok benziyordu. Dreyfus, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Rütbesi alındı ve bir adaya sürüldü. İki yıl sonra gizli polis örgütünün şefi, Dreyfus’un suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Fransa’da bu olayla birçok kimse ilgilendi. Siyasi partilerden bir bölümü Dreyfus’u suçlu öteki bölümü suçsuz buluyordu. Büyük yazarlar da işe karıştı. Dreyfus, ikinci kez yargılandı (1899). Hafifletici nedenler bulunmakla birlikte yine suçlu görüldü. Ancak 1906’da beraat etti. Hakları geri verildi. Yeniden orduya alındı. Rütbesi yükseltildi. Birinci dünya savaşı sırasında emekli oldu. Daha sonra bu konuyla ilgili kitaplar yazılmış, filmler çevrilmiştir.