Deflasyon

Deflasyon Nedir?

Ekonomide üretim artışlarının yavaşladığı ya da durduğu, fiyatların sürekli düşme eğilimi gösterdiği bir durumdur. Deflasyon, ekonomide olumsuz bir durum olmasına karşın ayrıca enflasyonun etkilerine karşı uygulanabilecek iktisadi siyasettir.

Talep yetersizliğinin doğuracağı fiyat düşmeleri; en yüksek maliyet ile üretim yapan ve dolayısıyla en çabuk zarar eden üreticiden başlayarak üretimin yavaşlaması ve sonunda durması sonucunu doğurur. Bu ise düşük gelire buna bağlı olarak talebin dolayısıyla fiyatların gerilemesine neden olur.

Deflasyon Türleri

 • Para deflasyonu: Dolaşımdaki paranın çekilip imha edilmesidir.
 • Mali deflasyon: Devlet, bankaların devlet yararına çıkardıkları ödeme araçlarını karşıladığı zaman malî deflasyon ortaya çıkar.
 • Kredi deflasyonu Kredi taleplerinin daha temkinli olması, bankaların veya devletin farklı politikalarla mevcut düzeni değiştirmeleri sonucu oluşan dengesizlik

Deflasyon Sürekliliğinin Zararları

 • Karların düşük olmasına,
 • Şirketlerin iflas etmelerine,
 • Düşük gelire,
 • Yüksek İşsizliğe,
 • Düşük talepler yol açar.

Deflasyona Karşı Alınabilecek Tedbirler

 • Düşük maliyetli krediler vererek tüketiciyi harcamaya yönlendirmek.
 • Tüketici üzerinde var olan vergileri azaltarak tüketiciyi harcamaya yönlendirmek.
 • Kamu harcamalarını artırmak.
 • Özel sektör yatırımlarına teşvikler sunmak.
 • İşçi ve çalışanlara yüksek ücret politikası sunmak