Tarihe Yön Veren Dahi Kadınlar

1. Radyum Elementi / Radyoaktivite – Marie Curie

Radyoaktivite üzerinde detaylı bir şekilde çalışmaya başladı. 1898 yılında yeni radyoaktif bir element olan ve uranyumun radyoaktif çözünmesinden ortaya çıkan polonyumu bulduğunu duyurdu. Aynı yıl Kimyager Eugène-Anatole Demarçay’ın spektroskopi yöntemi ile tanımlanmasına yardım ettiği, doğal radyoaktif element olan radyumun bulunduğunu ilan ettiler. Fransa’da gelişmiş bilim alanında doktora unvanı alan ve radyoaktivite konusundaki araştırmalarından ötürü Nobel Ödülü alan ilk kadın oldu.  Ayrıca radyum ve polonyumun keşfi dolayısıyla Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü. Bu ödül vesilesiyle tarihte iki Nobel Ödülüne sahip ilk kişi, halen 2 Nobel Ödülüne sahip tek kadındır. Curie’nin ölümü de bilim kaynaklı olmuştur. Laboratuvar çalışmaları sırasında maruz kaldığı aşırı radyasyondan nedeniyle kan kanserinden öldü. Kullandığı not defterleri dahi aşırı radyasyon nedeniyle koruma altında tutulmaktadır.

Marie Curie