Çocuk ve Ergenlerde Cinsel İstismar

Cinsel Kötüye Kullanım (Cinsel İstismar)

Çocuk ve ergenlerde cinsel kötüye kullanım (cinsel istismar), bir yetişkinin, çocuğu veya ergeni cinsel bir nesne olarak kullanmasıdır. Kapsamlı araştırmada, her on erkek ve her üç kızdan birinin on sekiz yaşından önce cinsel kötüye kullanım riski taşıdığı saptanmıştır.

Cinsel Kötüye Kullanımın Sonuçları Üzerinde Etkili Olan Faktörler

1. Başlama Yaşı

Cinsel kötüye kullanımın başlama yaşı küçüldükçe olumsuz etkilenme derecesi artmakta ancak bunu kabul etmeyerek yaşın olumsuz bir etkisinin olmadığını savunanlar da bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada, erken yaşta cinsel istismara uğrayan kişilerin cinsel yönden uygunsuz davranış gösterme oranının artığı saptanmıştır.

2. Cinsiyet

Kız çocukları, erkek çocuklara oranla istismara daha sık uğramaktadır. Dolayısıyla kız çocukları, erkek çocuklardan daha fazla olumsuz etkilenir.

3. Aile

Yapılan bir çalışmada, ailede görülen cinsel kötüye kullanım olgularının çoğunun kalabalık, problemli ve şiddetin fiziksel olarak yaşandığı ailelerde tespit edilmiştir. Aynı zamanda sosyal ve ekonomik koşullarının da zayıf olduğu belirtilmiştir. Güvenli bağın kurulu olduğu ailelerde cinsel kötüye kullanım daha az görülmektedir. 

Yapılan birçok araştırmada hem cinsel kötüye kullanımı uygulayan hem de buna maruz kalanların çocukluk evrelerinde duygusal olarak ihmal edildikleri tespit edilmiştir. 

Cinsel kötüye kullanımın görüldüğü ailelerde anne ya yoktur ya da pasiftir. Dolayısıyla koruyucu değildir ve sosyal ilişkiler bakımından da zayıftır.

Ebeveynlerden birinin psikiyatrik bir hastalığının olması da cinsel kötüye kullanıma yol açabilmektedir.

Babanın alkol bağımlısı olması da bu duruma zemin hazırlamaktadır. Bu tür bir bağımlılığın olduğu ailelerde, taciz eden kişi sıklıkla alkol kullanmaktadır.

4. Ruhsal Bozukluklar

Çocuk veya ergendeki ruhsal bozukluklar, cinsel kötüye kullanım riskini artırmaktadır. 

5. Cinsel Kötüye Kullanım Tipleri

  • Cinsel organı ya da memeleri ellemek yahut okşamak
  • Yetişkinin çocuğun önünde mastürbasyon yapması
  • Yetişkinin çocuğun özel bölgesine cinsel organını temas ettirmesi
  • Çocuğun vajina, anüs ya da oral yollardan cinsel birleşmeye zorlanması ve durumun gerçekleşmesi
  • Cinsel organın gösterilmesi
  • Çeşitli araçlarla (fotoğraf, video vb.) çocuğun pornografiye yönlendirilmesi
  • Çocuğun fuhuş yapmaya yönlendirilmesi

Cinsel organın gösterilmesi, uygun olmayan okşama ve temasın ya da dokunmanın en yaygın cinsel kötüye kullanım tipleri olduğu, bunu mastürbasyonun takip ettiği bilinmektedir.