Çeşme Baskını

1768’de başlayan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Rus donanmasının Çeşme Limanı’nda bulunan Osmanlı donanmasını gafil avlayıp yakması olayı (1770).

Rus Cariçesi II. Katerina Osmanlı Devleti’ni parçalama, Karadeniz’de bir donanma meydana getirip boğazlardan geçme ve Akdeniz’e inme hedeflerinin peşindeydi. Kraliçe bu sırada Lehistan’ı da yönetimi altına almaya çalışıyordu. Ruslara karşı yenilgiye uğrayan Leh milliyetçilerinden bir bölümü Osmanlılar’a sığındı. Rus kuvvetleri de sınırı geçerek bir Türk kasabasında Lehler’le birlikte birçok Türk’ü de öldürdüler. Bunun üzerine Rusya’ya savaş açıldı. Kara savaşları Tuna boylarında ve Kırım’da sürüp gitti.

Ruslar, Mora’daki Rumlar’ı Osmanlı devletine karşı ayaklandırmak için Baltık Denizi’ndeki savas gemilerini Akdeniz’e gönderdiler. İngilizlerden yardım gören Rus donanması, Cebelitarık Boğazı’nı geçerek Mora kıyılarına geldi. Rumlar ayaklandılarsa da başarı sağlayamadılar. Türk kuvvetleri bu ayaklanmayı bastırdı ve Rus donanması Mora kıyılarından ayrılmak zorunda kaldı. Rus donanmasında bir İngiliz amirali ile İngiliz subayları da bulunuyordu. Donanma Komutanı general Alexis Orlof’tu.

Rus donanmasıyla Osmanlı donanması arasındaki Koyun Adaları savaşında kesin bir sonuç alınamadı. Osmanlı donanması bundan sonra Çeşme Limanı’na girdi. Gemiler, savaş yorgunluğunun da etkisiyle, manevra yapamayacak şekilde üst üste demirledi. Cezayirli Hasan Bey Kaptan-ı Derya Hüsamettin Paşa’ya bu durumun tehlikeli olduğunu söylediyse de sözünü dinletemedi. Osmanlı donanmasının sıkışık durumunu gören İngiliz amiralinin hazırladığı baskın planı gereğince, Rus donanması akşam karanlığı bastıktan sonra Çeşme Limanı ağzına geldi ve limanı koruyan dört Osmanlı kalyonunun üzerine ateş açtı.

Osmanlı gemilerinden de top ateşiyle karşılık verildi. Bu sırada dört ateş gemisi, top dumanları arasında sessizce limana girerek birbirine yakın demirlemiş olan Osmanlı gemilerini ateşe verdi. Ateşin bir kalyondan ötekine sıçramasıyla bütün donanma yandı. Yalnız Kaptan-ı Derya Hüsamettin Paşa’nın makam gemisi Sakız Adası’na kaçarak kurtuldu. Çeşme Limanı felaketi, o tarihten bu yana bütün dünya deniz harp okullarında ders konusu olarak okutulan büyük bir taktik hatası örneğidir.

Osmanlı gibi denizde son derece güçlü ve iddialı olan bir devlet, tek bir yöneticinin bir anlık gafletiyle bütün donanmasını birkaç saat içinde yitirmiştir.