Misak-ı Milli

0
Misak-ı Milli Nedir?Misak-ı Milli (Milli Yemin), Erzurum ve Sivas kongrelerinde vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda alınan kararların son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde kabul edildiğini açıklayan...

Eretna Devleti (Kadı Eretna Beyliği)

0
İç Anadolu'da kurulan bir Türk devleti (1342-1381)Bu devletin kurucusu olan Eretna Bey, İlhanlı devletinin Anadolu genel valiliğine vekillik ediyordu. Eretna Bey, İlhanlı devletinin iç...

Erzurum Kongresi

0
Mondros ateşkes antlaşmasının 24. maddesine göre, Doğu Anadolu'da altı ilde (Erzurum, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır, Sivas) karışıklık çıkarsa, İtilaf devletleri bu illerin herhangi bir...

Mondros Ateşkes Antlaşması

0
Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir?Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya) arasında yapılmıştır (30 Ekim1918).Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan...

Sevr Antlaşması

0
Sevr Antlaşması Nedir?Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı hükümetiyle İtilaf Devletleri arasında yapılan ve savaş halini bitiren 433 maddelik antlaşmadır. Antlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi...