Yılan Kültü

0
Yılan, insanoğlunun ilk düşmanı olarak Tevrat’ın Tekvin kısmında anlatılmaktadır. Onun tüm sürüngenler içinde farklı bir öneme sahip olduğu belirtilmektedir. Antik dönemden günümüze kadar insan-yılan ilişkisini ele almaya gayret edeceğiz.

Kurban

0
Kutsal kitaplarda bahsi ilk geçen kurban ritüeli, Habil ve Kabil çekişmesinin de temelini oluşturur. Tevrat’a göre Habil çobanlığı seçti(1). Kabil ise çiftçi oldu.

Mitolojik Çağlardan Milenyum Çağına Uzanan Bir Gelenek: “Ayak Yıkama”

0
Anadolu’da misafire verilen değer ve inanç içerisinde bu hizmetin yer edinmesi, bin yıllar boyunca devam etmiş gibi görünmektedir. Keza İsa Peygamber de havarilerinin ayağını yıkamıştı...

Kore Savaşında Türk Destanı: Kunuri Muharebesi

0
241. Alayın YolcularıKore’ye giden 1.Türk Tugayı (Kore’de Türk birliklerine verilen kod adı: Şimal Yıldızı ya da Kuzey Yıldızı)  toplam 5090 kişiydi. Tugay komutanlığına Tuğgeneral Tahsin Yazıcı seçilmişti. 17 Eylül...

İlk Kavga

0
Tarihteki ilk kavga nasıl oldu? Dini kaynaklarda kıskançlık nedeniyle çıktığı anlatılıyor. Peki; gerçekte ilk kavganın sebebi neydi? Gelin bu ilk kavgaya, ilk cinayete hep birlikte sosyolojik bir pencereden bakalım.