Divan-ı Hümayun

0
Nedir?Osmanlı Devleti'nde bütün devlet kuruluşlarının üstünde olan divan. Divan-ı Hümayuna devletin en yüksek rütbeli asker ve sivil yöneticileri katılırdı. Bunların görevleri ve yetkileri bir...

Damat Ferit Paşa

0
Osmanlı sadrazamı.1853'te İstanbul'da doğdu. Öğrenimini bitirdikten sonra dışişlerinde görev aldı. Paris, Berlin, Londra elçiliklerinde kâtiplik yaptı. Abdülmecit'in kızı ve IV. Mehmed’in kız kardeşi olan...

Çeşme Baskını

0
1768'de başlayan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Rus donanmasının Çeşme Limanı'nda bulunan Osmanlı donanmasını gafil avlayıp yakması olayı (1770).Rus Cariçesi II. Katerina Osmanlı Devleti'ni parçalama, Karadeniz'de...

Kösem Sultan (Mahpeyker Sultan)

0
Osmanlı hanedanının ünlü valide sultanlarından (1589-1651).Hangi milletten olduğu, nerede doğduğu, saraya nasıl girdiği hakkında bilgiler yetersizdir. Güler yüzlü, güzelliği ve güzel konuşmasıyla dikkat...

Amasya Genelgesi (Tamimi)

0
22 haziran 1919'da Mustafa Kemal önderliğinde imzalanan ve Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından birini oluşturan tarihi nitelikteki tamim (genelge).GirişMustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da...