Mitanni Krallığı

0
M.Ö. 2. binyılda Suriye ve Mezopotamya'nın kuzeyinde Hurrilerin kurmuş oldukları devlet.Tarihi kayıtlarda "Mitanni, Hurri ve Hanigalbat" olmak üzere üç farklı isimle anılmışlardır. Mitanni halkına...

Elam Uygarlığı

0
Mezopotamya'da, Elam denilen yerde kurulan tarihsel devlet (M.Ö. 3000-640).Elam adı, Akadca ve Sümerce "yaylalar" veya "yüksek ülke" anlamına geliyor. Elamlılar kendi topraklarına aynı anlama...

Eyyubiler

0
Suriye, Mısır ve Yemen'de egemenlik kuran güçlü bir Müslüman devleti, hanedan. (1171-1250).Adını, hanedanın kurucusu Selahaddin Eyyubi'nin babası Necmedin Eyyub bin Şadi'den aldı. Selahaddin'in babası...

Fenikeliler

0
Eskiçağda Lübnan ve Suriye'nin Akdeniz kıyılarında yaşamış denizci bir medeniyet.Denizin HükümdarlarıFenikeliler, Lübnan dağlarıyla Akdeniz arasında kalan dar bir bölgede bulunuyorlardı. Bu bölgeler yeteri kadar...

Dünyanın Yedi Harikası

0
Eşsiz sayılan yedi mimarlık ve heykeltıraşlık yapıtına denir. Bu eserlerin bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Bazılarının ise varlığı kanıtlanmamıştır.Halikarnas MozolesiM.Ö 355 yılında Karya...