Misyonerlik

0
Nedir"Misyon" ve "misyoner" kelimeleri, Latince "missio" kelimesinden türemiştir. "Misyon" kelimesinin lügatte karşılığı; görev, yetki, aracılık yapma, gönderme ve bir kişiye bir işi yapması için...

Hristiyanlıkta Reform Hareketleri

0
Reform ÖncesiPapa X. Leon, Sen Piyer Kilisesinin yapılmasında para sıkıntısına düştü. Endüljans kâğıtları çıkarttı. Para verenlere bunlardan vererek onlara manevi lütuflar vadetti. Katolik Kilisesi,...

Hristiyan Mezhepleri

0
Hristiyanlar arasında inanç, ayinler vb. konulardaki ihtilaflar ilk asırlardan itibaren başladı. Kadıköy Konsili ile bu ihtilaflar ciddi boyutlara ulaştı. Daha sonra XI. Yüzyılda doğu-batı...

Hristiyanlıkta Kilise ve İbadetler

0
KiliseGenel BakışBirlik, topluluk, cemaat vb. anlamlara gelen; "eklisya" kelimesinden türeyen kilise, bir terim olarak Hz. İsa'nın getirdiği inanç sistemini benimseyenlerin dini törenlerini yaptıkları tapınak...

Hristiyanlığın Kutsal Kitapları

0
Kitab-ı Mukaddes Nedir?Hristiyanlıkta kutsal kitap 'Bible' (Kitab-ı Mukaddes) diye adlandırmaktadır. O, Eski Ahit adı altında Yahudilerin kutsal yazıları ve Yeni Ahit adı altında Hristiyan...