Süryani ve Süryanilik Hakkında Bilgi

0
Süryanilik Nedir?Sami ırkından gelen Hristiyan bir topluluğun adıdır. Süryaniler, Suriyeli Aramilerdir. Bunlar Hz. İsa'nın havarilerinden Şemnun Petrus ve Thomas'ın telkinleriyle Hristiyanlığı kabul ederek Aramilerden...

Tevrat

0
Sözlükte "kanun, talim ve şeriat" anlamına gelen Tevrat, ıstılahta, Yüce Allah'ın vahiy yoluyla Hz. Musa'ya, kavmine tebliğ etmesi için indirdiği kitabın adıdır. Kur'an-ı Kerim...

Altı Gün Savaşı

0
5 Haziran 1967'de İsrail ile Arap İttifakı (Mısır, Suriye, Ürdün) arasında başlayan ve 6 gün süren savaş. Savaşın nedenlerinden biri Mısır Devlet Başkanı Nasır'ın...

Ye’cüc ve Me’cüc

0
Ateş ve kıvılcım anlamındaki "ecic" kökünden türeyen ye'cüc ve me'cüc kelimeleri Kur'an'da iki ayette geçmektedir. Ayetler şu şekildedir: "(Zülkarneyn) Nihayet iki dağ arasına ulaştığında...

Akkoyunlu Devleti

0
Kara Yülük Osman Bey tarafından kurulan Akkoyunlular, Oğuzlar'ın Üçok kolunun Bayındır boyuna mensuptur. Bu nedenle bazı tarihi kaynaklarda Bayındır ve Bayındırlı adları ile de...