Kuşların Dili

0
İnsanoğlu ilk çağlardan beri hayvanlarla iletişim içinde olmuş, özellikle heybetinden çekindiği hayvanlara karşı manalar yüklemiştir. Kara hayvanları heybetleri ile özellik kazanırken kanatlı hayvanların daha...

Sırat

0
Semavi Dinlerde SıratÜç semavi din olarak bilinen Musevilik, İsevilik ve Muhammedilik, ölümden sonra yeni bir hayatın başlayacağına ve özellikle cennet-cehennemin varlığına iman etmeyi ön...

Melamilik Üzerine – 1

I. yüzyılda Anadolu’da Moğol saldırılarından bezmiş bir halkla karşılaşırız. 15. yüzyıl başlarında ise Anadolu’nun hali daha da karmaşık bir durum arz eder. Osmanlı Padişahı...

Menkıbeler Ne Diyor?

0
Anadolu'nun kendine has dokusu gerek kültürel, gerek inanç boyutuyla özel bir öneme sahiptir. İnsanoğlunun dünya serüveninin ilk dönemiyle beraber var olmaya başlayan kültürel dokusu,...

Şeytan

0
Tüm kötülüklerin temeli sayılan ve semavi dinlerle beraber ortaya çıkan “Şeytan” figürü çok tanrılı dinlerde savaş veya yer altı tanrısı rolünde karşımıza çıkmaktadır. Yunan...