Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

0
Mustafa Kemal'in İstanbul'daki ÇalışmalarıMondros Ateşkes antalşaması imzalandığı dönemde Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Komutanı olarak görev yapmaktaydı. Mondros Ateşkes antlaşmasına dayanarak Yıldırım Orduları Komutanlığının lağvedilmesi üzerine 13 Kasım 1918...

Ayastefanos Antlaşması

0
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos’ta (Yeşilköy) yapılan antlaşma.Antlaşmayı Oluşturan Unsurlar19 yüzyılın ikinci yarısında, gerek Osmanlının zayıflaması gerekse Rusya'nın Balkanlarda...

Osmanlı Padişahları Döneminde Yaşanan Olayların Özeti

0
Kuruluş Dönemi Osmanlı PadişahlarıOsman Bey (1299 - 1324)1299 Osmanlı Devleti’nin kuruluşu1300 Yenişehir'in alınması ve merkez yapılması1302 Bizans'la Koyunhisar Savaşı, Bizans'la ilk karşılaşma1313 Harmankaya...

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

0
Dönemin PadişahlarıII. AbdülhamidV. Mehmet (Reşat)VI. Mehmet VahdettinII.Meşrutiyet Dönemi (1909-1918)24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet ilan edildi.II. Meşrutiyet’in İlanı Sırasındaki GelişmelerGirit, Osmanlı Devleti’nden ayrılarak Yunanistan’a bağlanmıştır.Bulgaristan...

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti

0
Devlet YönetimiMerkezi Teşkilata. HükümdarSembolleri: Hutbe, sikke (Para), Davul (Nevbet), Sancak, Hilat (Giysi), Çetr (Saltanat Şemsiyesi), Tuğ, Tuğra, Kılıç Alayı, Otağ, Taht, Cülus Töreni, Cuma Selamlığı, Ferman, Unvan...