Baba İshak

Anadolu Selçukluları devrinde, III. yüzyılın ilk yarısında büyük bir ayaklanma çıkaran Türkmen şeyhi. Bu ayaklanmalar Türk tarihinde Babai İsyanı olarak bilinir. Bu isyandaki faaliyetleri dışında Baba İshak ile ilgili bilgiler bulunmamaktadır. Kendisi Horasanlı Baba İlyas’ın müritlerindendi. Bir Müslüman şeyhinden çok, eski bir Türk şamanı kişiliğinde ortaya çıktı.

Bu sırada, Moğol baskısıyla göç edip Anadolu’ya gelen Türkmenlerin sayısı çoktu. Bunlar otlak yüzünden yerli halkla geçinemiyorlar, türlü sıkıntılara ve üzüntülere katlanmak zorunda kalıyorlardı. Baba İshak, Türkmenlerin ekonomik güçlükler içinde bulunmalarından yararlanarak onları çevresinde topladı. Türkmenleri, kendisinin bir peygamber olduğuna inandırdı. Ona, bu nedenle Baba Resul denildi.

Baba İshak, kendisine bağlananların savaşlarda öldürülemeyeceğini ileri sürdü. Yeteri kadar kuvvet topladıktan sonra Selçuklu sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’e karşı ayaklandı. Taraftarları, köyleri ve şehirleri yağma ve tahrip ettiler. Selçuklu ordularını yenilgiye uğrattılar. Sivas’a girdiler, burasını da yağma ettiler. Tokat ve Amasya’ya doğru ilerlediler. II. Gıyaseddin Keyhüsrev yeni kuvvetler gönderdi. Ayaklanan Türkmenler gelmeden Amasya kuşatıldı. Burada bulunan Baba İshak tutsak edilerek öldürüldü.