Asya Hun İmparatorluğunun Kurucusu: Teoman

Hunların bilinen ilk hükümdarı.

M.Ö.220’de Büyük Hun imparatoru oldu. Bütün Türk boylarını yönetimi altında topladı. Ordusuyla Çin’e birçok akın yaptı. Çin’in bazı bölgelerini ülkesine kattı. Çinliler, Hun akınlarını, durdurabilmek için Çin duvarını yaptılar. Fakat, bununla da Hun saldırılarını önleyemediler. Teoman’a veliaht olan büyük oğlu Mete, kendisinden sonra hükümdar olacaktı. Fakat Teoman, annesi başka bir kadın olan küçük oğlunun yerine geçmesine karar verdi.

Bu çocuğun annesinin, Teoman üzerinde etkisi çoktu. Teoman, Mete’yi veliahtlıktan çıkardı. Hunların düşmanı olan Yüeçilere rehine olarak gönderdi. Amacı, Yüeçilere savaş açarak onların Mete’yi öldürmelerini sağlamaktı. Bu durumu öğrenen Mete gizlice yurduna döndü. Ordu toplayarak babasının üzerine yürüdü; onu yenilgiye uğrattı. Bu savaşta Teoman öldü. Mete, Hunların hükümdarı oldu.