Amazon Nehri

  • Amazon Nehri, Güney Amerika’nın en uzun, dünyanın ikinci uzun akarsuyudur. Kollarıyla birlikte kıtanın üçte birini sular.
Amazon Nehri
Amazon Nehri
  • Amazon Nehri’nin kaynağı Peru’dadır. Guyana, Ekvador, Venezuela, Bolivya, Kolombiya ve Brezilya’dan geçip Atlas Okyanusu’na dökülür.
  • Amazon Nehri’nin uzunluğu yaklaşık 6275 kilometredir. 1.110’dan fazla koldan beslenir ve dünyada en fazla su taşıyan nehirdir. Saniyede 219 Milyon litre suyu Büyük Okyanusa boşaltır.
  • Amazon Nehri sadece sulama değil, ulaşım amacıyla da kullanılır. Önemli bir ticaret yoludur. Yük gemileri bölge halklarına yiyecek, giysi, alet taşır.
Amazon Nehri
Amazon Nehri
  • Amazon Nehri’nde timsahlar ve yırtıcı pirana balıkları yaşar. Çevresindeki sık ormanlarda maymunlara, papağanlara, anakonda yılanlara rastlanır. Bu yönüyle dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğine sahiptir. Ayrıca Amazon Nehri’nde 3000’den fazla farklı balık türü olduğu tahmin ediliyor.
  • Amazon Nehri’nin genişliği nedeniyle bazen “Nehir Denizi” olarak adlandırılırBazı bölgelerde bu genişlik 12 kilometreyi bulabilir. Nehrin ağzının genişliği ise 200 kilometrenin üstündedir.
Amazon Nehri
Amazon Nehri
  • Amazon Nehri, kurak geçen mevsimde 110.000 kilometrekarelik araziyi sularıyla kaplarken, yağışlı mevsimde bu alan 350.000 kilometrekareye yükselir.
  • Dünya’da okyanuslara dökülen tatlı suyun beşte birini Amazon Irmağı taşır.