​Agresif Davranışlara Karşı 10 Çözüm Yolu

1.Örnek Ebeveyn Olun

Agresif davranışların çoğu öğrenilmiş davranışlardır. Ebeveynin istenmeyen bir durum karşısında sergilediği ​agresif tutum, çocuk için de örnek davranış kalıbıdır. Misal, öfke anında kırıp döküyorsanız çocuğa da ne yapması gerektiğini göstermiş olursunuz.

2.Denetim ve Gözetim Altında Tutun

Çocuklar akranlarıyla oynarken yaşamı öğrenirler. Bu esnada yanlış öğrenmeler de gerçekleşebilir. Bunlar ya arkadaşlardan öğrenilir ya da tecrübe edilir. Çocukların düşünce yapısı, bir olayın özel durumunu kavramaya çok müsait değildir. Eğer bir problem belli bir yöntemle çözülmüşse tüm problemlerin de aynı yöntemle çözülebileceğini düşünürler. Bu sebeple oyun esnasında gözlem ve denetim yapın. Akranlarından ​agresif davranışlar öğrenmesine müsaade etmeyin. ​Agresif tutum sergileyen arkadaşlarına da kendi çocuğunuza verdiğiniz tepkiyi verin. Böylece çocuğunuza da davranışın kendisine tepkili olduğunuzu göstermiş olursunuz.

3.Agresif Tutumun Neden Yanlış Olduğunu Açıklayın

Çocuklarınızın empati kurmasına yardımcı olun. Sergilediği davranışın karşı taraftaki tahribatını açıklayarak durumun sevimsizliğini açıklayın.

4.Kitle İletişim Araçlarına Dikkat Edin

Kitle iletişim araçlarındaki bazı görüntüler çocuğunuza uygunsuz davranış kalıplarını öğretebilir. Çizgi filmlere ve bizim izlediğimiz programlara dikkat ederek bu tehlikenin önüne geçebiliriz.

5.Alternatif Davranışlar Öğretin

Çocuk eğitiminin temel kurallarından bir tanesi, engellenen davranışlara alternatif olumlu davranışlar, çözümler veya seçenekler geliştirmektir. Bu sayede, çocuk sergilediği davranış kalıbının uygun olmadığını daha net kavrar. Mesela, istediği şeyi daha net bir dille ifade etmesini öğretin: “Oyuncaklarla ben de oynamak istiyorum.” Eğer sonuç alamazsa, size söylemesi gerektiğini ya da ortamdan ayrılması gerektiğini anlatın. Bulunulan ortama ve olaya göre alternatif çözümleri çeşitlendirebilirsiniz. Ancak çocuklarınızdan bu davranışları hemen kavramasını beklemeyin. Unutmayın ki çocuk eğitimi sabır, tutarlılık ve tekrar gerektirir.

6.Olumlu Davranışları Takdir Edin

Çocuğun olumsuz davranışlarını belirttiğimiz gibi olumlu davranışlarını da belirtmemiz lazım. Uygun olan tutumları takdir ederek bu davranışın tekrarlanması için çocuğunuzu motive edin. Mesela, öğrettiğiniz alternatif davranışlardan herhangi birini sergileyen çocuğa; “Sergilediğin tutum beni çok mutlu etti, sen bu konuda çok başarılısın.” gibi övücü şeyler söyleyebilirsiniz. (Övgünüzü ya da yerginizi genellememeniz gerekiyor. Tavrınız davranışın kendisine yönelik olmalıdır.)

7.Azarlayın!

Yukarıda önerilen yöntemleri kullandıktan sonra çocuk hala agresif tutumunda ısrar ediyorsa, bu durumdan memnun olmadığınızı belirtin. Bu esnada direktifleriniz net olmalı. Öncelikle çocuğunuzu mevcut davranıştan uzaklaştırın, “bağırma”dan. Sonra bu tutumun uygun olmama gerekçesini açıklayın. “Bağırmak, karşı tarafı üzebilir ya da kırabilir ve bu durum arkadaşlığınıza zarar verir.” Son aşama da ise alternatif davranışı hatırlatın; “Hoşuna gitmeyen bir durum varsa ortamdan ayrılabilirsin.” diyerek davranışı engelleyin. Eğer agresif tutum devam ederse azarlamayı tekrar edin, durum değişmezse mola yöntemini uygulayın.

8.Tavrınız Davranışla Sınırlı Olsun

Agresif tutuma karşı tavrınızı olay anında koyun ve konuda sabit kalın. Eski defterleri açmayın. Çocuğa, mutlak surette mevcut olan davranışa karşı olduğunuzun imajını vermeniz gerekiyor. Uyarılarınız konu dışına çıkarsa amacın dışına çıkmış olursunuz.

9.Saldırganlığa Saldırganlıkla Cevap Vermeyin

Davranışın yanlışlığını ortaya koymak için doğru kanallar kullanın. Ebeveyn her durumda olgun ve makul davranmak zorundadır. Saldırganlığı durdurmak amacıyla saldırgan olmayın.

10.Çocuk Saldırgan Olursa Siz Sakin Kalın

Çocuğunuz öfkelendiğinde ya da birine vurduğunda siz sakinliğinizi koruyun. Her davranışın alt amaçları vardır. Öfkelenmeniz hassas noktanızdır. Çocuklar bu tür noktaları kullanmayı sevebilir.

Not: Çocuklarınıza karşı gösterilen agresif tutumlarda da çocuğunuza kendini ifade etmesini öğretin. Akranları tarafından şiddete maruz kalan çocuğun net bir dille bu davranışı reddetmesini, durumu size bildirmesini öğretin. Bu tür durumlarda, karşı tarafı da aynı şekilde uyarmanız gerekmektedir. Bu hususla ilgili olarak da bilgilendirme yazısı yayınlanacaktır…